مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

تامین درآمد مالیاتی باید از محل فرارهای مالیاتی باشد نه مناطق آزاد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن اعلام مخالفت درباره کاهش یا حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، تاکید کرد: ۲۰سال معافیت مالیاتی، حداقل کاری است که می‌توان برای مناطق آزاد انجام داد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، غلامحسین مظفری درباره طرح اصلاح معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد و اثر حذف آن در جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق اظهار نمود: این موضوع اکنون در حد یک پیش‌نویس است و هنوز لایحه‌ای در دولت نهایی نشده است؛ بنابر‌این در این شرایط نباید آنقدر از سوی برخی بزرگ شده و بازتاب داده شود که موجب ایجاد نگرانی در سرمایه‌گذاران و مانع جذب آنها شود، چراکه طرح آن نیز آسیب‌های خاص خود را به همراه دارد.

وی افزود: برخی از ظرفیت‌هایی را که طی سالیان گذشته دولت‌ها و حکومت برای ایجاد آن تلاش کرده‌اند، نباید به راحتی از دست داد؛ که ازجمله آن ایجاد ظرفیت و مشوق در مناطق آزاد است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به شرایط خاص فعلی کشور به ویژه در حوزه اقتصادی گفت: مناطق‌آزاد ویژگی‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارند و اکنون که شفافیت کامل در این مناطق وجود دارد، باید تلاش شود که از این فرصت و ظرفیت بهره برد؛ این در حالی است که در رقابت با مناطق آزاد منطقه و کشورهای اطراف باید به گونه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار برنامه‌ریزی کرد که نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی نیز در ایران بمانند و جای دیگر نروند. به هر حال سرمایه‌گذار به فکر سود بیشتر است و اگر نتوان مشوق خوبی برایش فراهم کرد، هجرت خواهد کرد.

مظفری افزود: در حالی بحث کاهش معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد ایران مطرح است که در کشورهای اطراف و مناطق رقیب، معافیت‌های ۳۰ تا ۵۰ساله اعمال می‌شود و حتی برخی مناطق آزاد ترکیه از معافیت مالیاتی مادام‌العمر برخوردارند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه مخالف حذف یا کاهش معافیت مالیاتی در مناطق آزاد است، توضیح داد: ۲۰سال معافیت مالیاتی، حداقل کاری است که می‌توان برای مناطق آزاد انجام داد؛ بنابراین اگر قرار است اداره کشور به سمت تامین منابع از محل مالیات پیش برود که قابل تائید نیز است؛ باید تامین درآمد مالیاتی از محل فرارهای مالیاتی باشد نه مناطق آزاد که نیازمند مشوق برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی است.

بنا به این گزارش، از چندی پیش و در راستای اصلاح فرآیند مالیاتی کشور و افزایش درآمد از محل درآمدهای مالیاتی، بحث اصلاح معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد نیز مطرح شد، اما با مخالفت‌های بسیاری از سوی مناطق آزاد مواجه شده است؛ چراکه معتقدند در این مناطق شفافیت وجود داشته و معافیت مالیاتی یکی از مشوق‌های حضور سرمایه‌گذاران است که نباید دچار تغییر شود.

در همین رابطه افتخاری معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفته بود که چرا باید در شرایط موجود با حذف مشوق‌ها، سرمایه‌گذاران را فراری داده و به سمت فرش قرمزی که چند کیلومتر آن طرف‌تر برای آنها پهن شده سوق دهیم، آیا در بین این همه استثناء و معاف از مالیات، فقط باید مناطق آزاد حذف شوند؟ در عین حال که باید تامین درآمد مالیاتی از محل فرارهای مالیاتی که کم هم نیستند، انجام شود.