معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان:

تجارت گسترده ملی ایران و پاکستان با اتصال میرجاوه به خط آهن

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان، از منطقه ویژه اقتصادی، گمرک، پایانه و بازارچه مرزی میرجاوه بازدید کرد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، دکتر محمد نهاوندیان روز دوشنبه (۳تیرماه) در جریان این بازدید با توضیحات استاندار و مدیران محلی در جریان ظرفیت‌ها و مزیت‌های احداث این منطقه ویژه اقتصادی و کمبودهایی که در مسیر توسعه صادراتی این منطقه وجود دارد، قرار گرفت.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگاران، میرجاوه را یکی از مرزهای تجاری کشورمان با پاکستان دانست و با اشاره به اینکه این منطقه در توسعه تجاری ایران از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است، اظهار داشت: اولویت کشورمان این است که در حرکت به سمت جهش صادراتی و کاستن از اتکاء کشورمان به درآمدهای نفتی همه امکانات خود را در زمینه افزایش صادرات بسیج کنیم.

دکتر نهاوندیان گفت: ایجاد جهش در صادرات و تولید محصولات صادراتی ضمن ایجاد اشتغال موجب همبستگی و هم‌پیوندی اقتصادی با کشورهای همسایه و نیز تقویت امنیت در منطقه می‌شود.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در ۳ماهه اول سال جاری شاهد جهش در رقم صادراتی به ویژه در میرجاوه هستیم، اظهار داشت: این جهش به خوبی نشان می‌دهد که پتانسیل صادراتی کشورمان از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است و اگر در توسعه آن تسهیل ایجاد کرده و موانع را در زمینه جهش صادرات رفع کنیم، می‌توان در صادرات کشورمان شتاب قابل توجهی ایجاد کرد.

دکتر نهاوندیان خاطرنشان کرد: به همت بخش خصوصی، روند احداث منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه آغاز شده است و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به سرعت در جریان عملیاتی شدن قرار دارد و احداث این منطقه می‌تواند امکان قابل توجهی را در صادرات فراهم سازد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور همچنین به اتصال میرجاوه به خط آهن از طریق پاکستان اشاره کرد و گفت: در این مسیر باید مشکل تبدیل ریلی را برطرف کنیم و احداث این خط آهن می‌تواند ظرفیت قابل توجهی در تجارت ملی با پاکستان از طریق میرجاوه ایجاد کند.

دکتر نهاوندیان در این بازدید همچنین در گفتگوی صمیمی با مردم محلی در جریان مشکلات و مطالبات آنان قرار گرفت.