مدیر ثبت شرکت‌های سازمان منطقه آزاد ماکو خبر داد:

تعلیق هزار شرکت غیرفعال در منطقه آزاد ماکو

مدیر ثبت شرکت‌های سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر الزام به دریافت مجوز فعالیت اقتصادی، هزار شرکت فاقد مجوز در منطقه آزاد ماکو تعلیق شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، محمدعلی فلاح تصریح کرد: اخذ مجوز فعالیت اقتصادی معتبر توسط تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در منطقه، نشانگر فعالیت قانونمند و مجاز آنها است؛ در این راستا در مهرماه سال جاری از طریق فراخوان و اطلاع‌رسانی گسترده (سایت رسمی و ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی) به کلیه شرکت‌ها اخطار نمودیم تا مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط را دریافت یا تمدید نمایند و تاکید شد که عدم دریافت مجوز فعالیت اقتصادی منجر به تعلیق شناسه ملی می‌شود‌.

وی با اشاره به اینکه با سپری شدن مهلت فوق، شرکت‌های فعال برای دریافت مجوز فعالیت اقتصادی اقدام نمودند، اظهار داشت: مابقی شرکت‌ها، غیرفعال تلقی و در این جهت شناسه ملی حدود هزار شرکت تعلیق شد و همزمان با پالایش مجدد و به‌روز شرکت‌ها، روند تعلیق سایر شرکت‌های غیرفعال به صورت مستمر در دستورکار قرار گرفته است‌.

مدیر ثبت شرکت‌های سازمان منطقه آزاد ماکو خاطرنشان کرد: شرکت‌های تعلیق شده پس از دریافت مجوز فعالیت اقتصادی معتبر از سازمان می‌توانند رفع تعلیق و فعال نمودن شناسه را از سازمان درخواست نمایند تا فرآیند اصلاح و فعال شدن شناسه از طریق دبیرخانه هیات ماده‌۹ آیین‌نامه تخصیص شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور انجام شود.