تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی

? با حکم مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعضای جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی انزلی معرفی شدند. ? به گزارش اخبار آزاد مناطق، بر این اساس وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۱آذرماه‌۱۳۹۷ و به استناد اصل یکصد و سی و […]

? با حکم مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعضای جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی انزلی معرفی شدند.

? به گزارش اخبار آزاد مناطق، بر این اساس وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۱آذرماه‌۱۳۹۷ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره‌۱۱۹۹۸۷۴/ت ۵۴۰۴۶ ک مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ تصویب کردند:

۱- آقای سیدمهدی نقوی به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای حمید مرتضایی می‌شود.

۲- آقای امین افقی به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای محمدعلی نجفی می‌شود.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.