تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد کیش و چابهار

مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در احکامی جداگانه اعضای جدید هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد کشور را منصوب کرد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از فرینا، بر این اساس وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۶تیرماه‌۱۳۹۸ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۵۰۰۳۶/ت ۵۶۷۹۸ ک مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ تصویب کردند:

۱- آقای مصطفی خانزادی به عنوان عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای داود کرمی می‌شود.

۲- آقای ناصر آخوندی به عنوان عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای احمد نفیسی می‌شود‌.

۳- آقای محمداکبر چاکرزهی به عنوان عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی چابهار به مدت سه سال جایگزین آقای محمد یونس حقانی می‌شود‌.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ به تایید ریاست جمهوری رسیده است.

در احکام مرتضی بانک آمده است:

با عنایت به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۳۶/ت ۵۶۷۹۸ ک مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ کمیسیون موضوع اصل‌۱۳۸ قانون اساسی، به موجب این ابلاغ به مدت سه سال به عنوان «اعضای هیأت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کیش و چابهار» منصوب می‌شوید.

با عنایت به نقش استراتژیک مناطق آزاد در شرایط کنونی از جنابعالی انتظار می‌رود در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور گسترش و تسهیل تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری و همچنین انتقال فناوری‌های پیشرفته، ارائه خدمات و تسهیلات مناسب در راستای حمایت از تولید داخلی و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ضمن اتکال به ایزد متعال و تعامل و همکاری با سایر اعضای هیات مدیره زمینه تحقق اهداف مورد نظر را در منطقه فراهم آورید.