تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد کیش و چابهار

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از فرینا، بر این اساس وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۶تیرماه‌۱۳۹۸ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۵۰۰۳۶/ت ۵۶۷۹۸ ک مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ تصویب کردند:

۱- آقای مصطفی خانزادی به عنوان عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای داود کرمی می‌شود.

۲- آقای ناصر آخوندی به عنوان عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای احمد نفیسی می‌شود‌.

۳- آقای محمداکبر چاکرزهی به عنوان عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی چابهار به مدت سه سال جایگزین آقای محمد یونس حقانی می‌شود‌.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ به تایید ریاست جمهوری رسیده است.

در احکام مرتضی بانک آمده است:

با عنایت به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۳۶/ت ۵۶۷۹۸ ک مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ کمیسیون موضوع اصل‌۱۳۸ قانون اساسی، به موجب این ابلاغ به مدت سه سال به عنوان «اعضای هیأت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کیش و چابهار» منصوب می‌شوید.

با عنایت به نقش استراتژیک مناطق آزاد در شرایط کنونی از جنابعالی انتظار می‌رود در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور گسترش و تسهیل تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری و همچنین انتقال فناوری‌های پیشرفته، ارائه خدمات و تسهیلات مناسب در راستای حمایت از تولید داخلی و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ضمن اتکال به ایزد متعال و تعامل و همکاری با سایر اعضای هیات مدیره زمینه تحقق اهداف مورد نظر را در منطقه فراهم آورید.

|
به اشتراک بگذارید