مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد:

تفویض اختیار اداره کل استاندارد به سازمان منطقه آزاد ارس

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از تفویض اختیار اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی به سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، محسن نریمان با اعلام این خبر گفت: تفویض اختیار اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی به سازمان منطقه آزاد ارس براساس مذاکرات انجام شده و به منظور کاهش بروکراسی اداری و تسریع فرآیند امور سرمایه گذاران صورت می‌گیرد.

وی در زمینه اهداف این کار، تاکید کرد: کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، تسریع در روند سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس و از بین بردن بروکراسی اداری ازجمله مزایای این تفویض اختیار خواهد بود.

نریمان گفت: این تفویض اختیار در راستای ماده‌۶۵ احکام دائمی توسعه کشور بوده و امورات جاری با تفویض اختیار در داخل محدوده منطقه آزاد ارس به طور کامل به این سازمان واگذار می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پایان افزود: براساس این تفویض اختیار، سازمان منطقه آزاد ارس در حوزه‌هایی چون سنجش آلاینده‌ها نیز دارای فعالیت حاکمیتی و اداری خواهد بود.

گفتنی است؛ براساس ماده‌۶۵ احکام دائمی توسعه کشور، به ‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده سازمان‌های مناطق آزاد کشور گذاشته می‌شود.