معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور خبر داد:

تفویض اختیار صدور مجوز «سمن‌ها» ‌به سازمان‌های مناطق آزاد

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور از تفویض اختیار صدور مجوز سمن‌ها ‌به سازمان‌های مناطق آزاد از سوی این وزارتخانه در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از فرینا، کمال اکبری در اولین روز از هجدهمین نشست معاونان و مدیران فرهنگی،‌ اجتماعی و گردشگری سازمان مناطق آزاد کشور در منطقه آزاد ماکو با اشاره به تاثیر مشارکتی سازمان‌های مردم نهاد در کاهش ارتکاب جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: در حال حاضر ۱۹هزار سازمان مردم نهاد در کشور فعال هستند. مشارکت اجتماعی یکی از الزامات توسعه اجتماعی است و مناطق آزاد به واسطه قوانین خاص بستر مناسبی برای اینگونه فعالیت‌ها دارند.

وی با بیان اینکه مشارکت‌‌های اجتماعی در سازمان های مردم‌ نهاد تبلور پیدا می‌کند، تصریح کرد: سازمان‌‌های مردم ‌نهاد در‌ تدوین لایحه این سازمان‌ها به دولت کمک کردند و در عین حال دولت نیز از فعالیت سازمان‌‌های مردم ‌نهاد حمایت می‌کند.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با اشاره به اینکه تعامل با NGOها و سازمان‌های مردم نهاد وظیفه دولت و مسئولین است، افزود: تفاهم‌نامه‌ای میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور منعقد می‌شود و اختیارات مربوط به صدور مجوز و فعالیت‌های سمن‌ها به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی تفویض می‌شود.

بنا به این گزارش، هجدهمین نشست معاونان و مدیران فرهنگی،‌ اجتماعی و گردشگری سازمان مناطق آزاد کشور در منطقه آزاد ماکو در حال برگزاری است.