با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار انجام پذیرفت:

تمدید کلیه مجوزهای سازمان منطقه آزاد چابهار تا پایان اردیبهشت‌ماه۹۹

کلیه مجوزها، پروانه‌های کسب و بهره‌برداری، مجوز تردد خودروهای فعالین اقتصادی، قراردادهای اماکن استیجاری متعلق به سازمان منطقه آزاد چابهار و انواع تعهدات مالی ارائه شده به این سازمان، تا پایان اردیبهشت‌ماه99 بدون نیاز به مراجعه تمدید می‌گردد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار ضمن قدردانی از فعالین اقتصادی منطقه به دلیل تعطیلی فضاهای عمومی و محل تجمع مردم در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، اظهار داشت: نظر به شیوع این بیماری که تبدیل به اپیدمی در جامعه شده است و شرایط بحرانی را در کشور و منطقه آزاد چابهار به وجود آورده، با توجه به سیاست‌های ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا و با تصویب هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار، کلیه مجوزها، پروانه‌های کسب و بهره‌برداری، مجوز تردد خودروهای فعالین اقتصادی، قراردادهای اماکن استیجاری متعلق به سازمان و انواع تعهدات مالی ارائه شده به این سازمان شامل چک و ضمانت‌نامه با سررسید اول تا پایان اسفندماه‌جاری، تا پایان اردیبهشت‌ماه۹۹ بدون نیاز به مراجعه تمدید می‌گردد.

عبدالرحیم کردی افزود: همچنین پرداخت قبوض آب و برق و سایر عوارض پرداختی به سازمان منطقه آزاد چابهار تا پایان اردیبهشت‌ماه۹۹ تعلیق و قیمت‌های پایه سال۹۸ تا تاریخ مزبور معتبر خواهد بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار همچنین تاکید کرد: به منظور کاهش تردد و مراجعه به واحدهای مختلف این سازمان، در صورت نیاز به هرگونه اقدامی که الزاما سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی برای آن منظور در روزهای پایانی سال باید مراجعه نمایند، تعلیق، تمدید و یا معتبر اعلام می‌گردد.