توانمندسازی نیروی انسانی در مناطق آزاد با اجرای طرح نظام جامع آموزشی

مدیر سلامت، ورزش و آموزش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: طرح نظام جامع آموزشی مناطق آزاد با پرورش نیروی متخصص، سرمایه انسانی را به سرمایه اجتماعی تبدیل می‌کند. به گزارش اخبار آزاد مناطق، هانی صباغان در کارگروه صنایع فرهنگی و خلاق هفدهمین نشست مشترک معاونین و مدیران دبیرخانه شورایعالی و مناطق […]

مدیر سلامت، ورزش و آموزش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: طرح نظام جامع آموزشی مناطق آزاد با پرورش نیروی متخصص، سرمایه انسانی را به سرمایه اجتماعی تبدیل می‌کند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، هانی صباغان در کارگروه صنایع فرهنگی و خلاق هفدهمین نشست مشترک معاونین و مدیران دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد کشور اظهار داشت: طرح نظام جامع آموزشی مناطق آزاد با هدف توانمندسازی نیروی کار و نیروی ماهر برای براساس ظرفیت‌های هر منطقه و رسیدن به اهداف راهبردی مناطق طراحی شده است.

وی از ارائه این طرح به شورایعالی مناطق آزاد خبر داد و گفت: سه حوزه آموزش عمومی، عالی و آموزش و پرورش در کشور دنبال می‌شود که ما در طرح نظام جامع، قصد داریم بخش حرفه‌ای از حوزه آموزش عمومی را ارتقا دهیم.

مدیر سلامت، ورزش و آموزش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ادامه داد: این نظام آموزشی، موسسات آموزشی غیرآکادمیک را با توجه رویکرد توسعه‌ای هر منطقه، بازآرایی و مهارت‌آموزی می‌کند تا با پرورش نیروی ماهر مرتبط، به توسعه مناطق کمک کنند.

به گفته صباغان، سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان سیاست‌گذار، با ارائه این نظام مدون به موسسات فعال مستقر در این مناطق، به پویاتر شدن موسسات کمک کرده و باعث تمرکز فعالیت آموزشگاه‌ها بر اهداف منطقه‌ای و آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز در منطقه می‌شوند.

 

اولویت رویدادهای ورزشی براساس جغرافیای محلی

مدیر سلامت، ورزش و آموزش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژع اقتصادی همچنین با اشاره به رویدادهای ورزشی برگزار شده در مناطق آزاد عنوان کرد: توسعه گردشگری سلامت و ورزشی بخش دیگری از عملکرد این مدیریت است که سعی شده با توجه به جغرافیای هر منطقه برای آن برنامه‌ریزی شود.

وی ادامه داد: برای توسعه گردشگری ورزشی، در گام نخست، رویدادهای منطقه‌ای و ملی برگزار شده و با جذب گردشگر از کشورهای همسایه، می‌توانیم در گام بعدی به برگزاری تورنمت‌هایی در سطح بین‌الملل اقدام کنیم.

صباغان ادامه داد: اولویت رویدادهای ورزشی براساس جغرافیای محلی هر منطقه تعریف شده است و هر منطقه در یک رشته خاص به صورت تخصصی فعال شده و در سایر ورزش‌های مرتبط نیز فعالیت خواهد داشت.

به گفته مدیر سلامت، ورزش و آموزش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جزیره قشم در زمینه ورزش‌های دریایی و هوایی از ظرفیت ارزشمندی برخوردار است.