با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام گرفت:

تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید مرکز حراست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

با حضور مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید «مرکز حراست» این دبیرخانه برگزار شد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در مراسمی با حضور حجت‌الله عبدالملکی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، «مرتضی حیدری» به عنوان «رئیس جدید مرکز حراست» این دبیرخانه معرفی شد.

گفتنی است، در این مراسم همچنین از خدمات «مهدی فتحیان‌نسب» رئیس پیشین مرکز حراست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تقدیر به عمل آمد.