امضاء تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد کیش وکمیته ملی پارالمپیک:

توسعه ورزش کیش در بخش پارالمپیک در سطوح قهرمانی و همگانی

سازمان منطقه آزاد کیش برای همکاری و مشارکت در توسعه ورزش‌های پارالمپیکی در ابعاد مختلف قهرمانی و همگانی، با کمیته ملی پارالمپیک تفاهم‌نامه همکاری امضاء کرد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، این تفاهم‌نامه به منظور بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کمیته ملی پارالمپیک و سازمان منطقه آزاد کیش با هدف پیشبرد اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به توسعه ورزش کیش در بخش پارالمپیک (جانبازان، معلولین و نا بینایان) و سطوح قهرمانی و همگانی، بین غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک به امضاء رسید.

مشارکت در تشکیل آکادمی علمی ورزشی، بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و امکانات ورزشی و آموزشی جهت برگزاری اردو‌های ملی و میزبانی از اردو‌های بین‌المللی، مشارکت در ایجاد پایگاه منطقه‌ای آموزش جهانی وابسته به بنیاد آجیتوس کمیته ملی پارالمپیک در منطقه آزاد کیش، همکاری در برگزاری سمینارها، همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی مشترک آموزشی و پژوهشی با محوریت جنبش پارالمپیک، برگزاری کارگاه‌های آموزشی عمومی و تخصصی به صورت مشترک با استفاده از اساتید داخلی و خارجی، بهره‌گیری از نیروی انسانی و عوامل مدیریتی و اجرایی در فعالیت‌های مشترک، ازجمله محورهای همکاری این تفاهم‌نامه است.

گفتنی است، اجرای این تفاهم‌نامه موجب بهبود شرایط کمی و کیفی برگزاری دوره‌های آموزشی و اردوهای ورزشی تیم‌های ملی و بین‌المللی نیز خواهد شد.