جانشین رئیس کمیته راهبردی فناوری اطلاعات مناطق آزاد منصوب شد

با حکم مرتضی بانک، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «علیرضا جعفری هرندی» به عنوان «جانشین رئیس کمیته راهبردی فناوری اطلاعات» منصوب شد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک در این حکم آورده است: به موجب تکالیف مشخص شده در قانون بودجه مناطق آزاد در خصوص ارتقاء سطح کیفی خدمات، […]

با حکم مرتضی بانک، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «علیرضا جعفری هرندی» به عنوان «جانشین رئیس کمیته راهبردی فناوری اطلاعات» منصوب شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک در این حکم آورده است:

به موجب تکالیف مشخص شده در قانون بودجه مناطق آزاد در خصوص ارتقاء سطح کیفی خدمات، شفافیت، ساده‌سازی فرآیندها و اجتناب از اقدامات فاقد اثربخشی در مناطق آزاد در چارچوب کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و نظر به شایستگی، تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «جانشین رئیس کمیته راهبردی فناوری اطلاعات» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با استفاده از کلیه تجارب و ظرفیت‌های قانونی، نسبت به هماهنگی با مدیران عامل و هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد اقدام نموده و کلیه تمهیدات لازم در مسیر تسریع ایجاد ساختار یکپارچه پنجره واحد خدمات مناطق آزاد، تحقق شفافیت و تسهیل فرآیندهای اداری را فراهم آورید.