با تصويب هيات وزيران صورت گرفت:

حجت‌الله عبدالملکی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به موجب تصویب نامه هیات وزیران در جلسه‌1402/12/13 حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌عنوان «نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» تعیین شد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، براساس این تصویب‌نامه، تصمیمات «نماینده ویژه» در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم الاجرا است.

متن تصویب‌نامه هیات وزیران به شرح زیر است:

هیات وزیران در جلسه‌۱۴۰۲/۱۲/۱۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱) آقای حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، با رعایت قوانین و مقررات و وظایف و صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها به شرح زیر به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین می‌شود:

الف) نظارت بر سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین آنها، با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت.

ب) هماهنگی و هم‌افزایی جهت تقویت عملکرد مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در سطح داخلی و بین‌المللی با تاکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری.

ج) پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رئیس‌جمهور.

د) پیگیری و نظارت بر اجرای بند‌(الف) ماده‌(۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال‌۱۳۹۵٫

۲) تصمیمات نماینده ویژه رئیس‌جمهور درخصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده‌(۱۹) آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور و لازم الاجرا است.