مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

حذف معافیت‌های مالیاتی، موضوعیت مناطق آزاد را از بین می‌برد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند حذف معافیت‌های مالیاتی را مساوی با حذف مهم‌ترین مشوق سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد دانست که موجودیت مناطق آزاد را زیر سوال خواهد برد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، اسماعیل زمانی با اشاره به غیرممکن بودن این اقدام افزود: معافیت مالیاتی ۲۰ساله مزیت اصلی و مهم مناطق آزاد است، هر نوع بحث درمورد حذف این مزیت، نفی مناطق آزاد است و موضوعیت مناطق آزاد را از بین می‌برد.

وی گفت: با مطرح شدن این اظهارات نادرست اعتماد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به این مناطق از بین خواهد رفت .

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند معافیت‌های مالیاتی در تمامی مناطق آزاد دنیا را جزء قوانین ضروری اعلام کرد و این اطمینان را داد که این اظهارنظرها، غیرکارشناسی و بی‌اساس است.

گفتنی است؛ منتقدان معافیت‌های مالیاتی معتقدند اجرای لایحه کنونی باعث کاهش درآمد دولت در شرایط فعلی شده و مدتی است بر حذف معافیت‌های مالیاتی اصرار می‌کنند. دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش‌تر در گفت‌وگو با ایرنا این اقدام را غیرممکن دانست و اعلام کرد: معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد حذف نمی‌شود.