مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت:

حرکت به سوی توسعه‌ اقتصادی، وظیفه تصدی‌گری سازمان منطقه آزاد چابهار است

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، کاهش بروکراسی و فرآیند اداری را موجب افزایش رضایتمندی عمومی دانست و اظهار داشت: لازم است مسیر مراجعات مردم به ادارات دولتی و انجام امور اداری تسهیل شود.

امیر مقدم افزود: با نگاه مردمی شدن، می‌بایست مردم را در کنار خود داشته باشیم و مشکلات ‌ایشان را حل نماییم؛ ما یک ابزار خیلی خوب داریم و آن همدلی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در کنار سازمان است.

وی تاکید کرد: ما در حوزه‌ی توسعه زیرساخت‌ها قرار است یک کار تیمی انجان دهیم، آن‌چه که سازمان باید به عنوان هدف اصلی خود سرلوحه قرار دهد، حرکت به سوی توسعه‌ اقتصادی، ایجاد درآمد، رونق‌بخشی و جهانی شدن است و این کار به عنوان تصدی‌گری بر دوش سازمان منطقه آزاد چابهار است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی بروکراسی کاری در سازمان را که تا جایی که قانون اجازه می‌دهد و در توان ما بود از هیچ کوششی برای حل مشکلات مختلف مردم کوتاهی نکردیم و از ۲۶۷فرآیند نمودار نارضایتی‌های مراجعین و ارباب‌رجوع‌ها ۱۲۷فرآیند را کاهش دادیم.

مقدم‌ همچنین گفت:‌ صف‌هایی که فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی در آن گرفتار بودند مجاری اداری و بروکراسی بود که منجر به شکایت مردم شد، شناسایی کردیم تا از حضور‌ ایشان در مراحل اداری کاسته شود.

وی اذعان نمود: همه‌ همکاران من برای تسهیل فرآیند‌ها زحمت می‌کشند و قطعا نیاز به کار داریم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان خاطرنشان کرد: همه باید تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، از هیچ کوششی برای حل مشکلات مختلف مردم کوتاهی نکنند.