حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد به همراه مدیران عامل مناطق آزاد کشور در اروند

به گزارش مناطق آزاد، مرتضی بانک روز جمعه ۴ اسفندماه ۹۶ در قالب هیئتی متشکل از مدیران هفت منطقه آزاد کشور و همچنین معاونین این دبیرخانه به منطقه آزاد اروند سفر میکنند. بازدید از ظرفیت های منطقه آزاد اروند و الگو برداری از طرح های موفق این منطقه از جمله اهداف سفر این هیئت است.

به گزارش مناطق آزاد، مرتضی بانک روز جمعه ۴ اسفندماه ۹۶ در قالب هیئتی متشکل از مدیران هفت منطقه آزاد کشور و همچنین معاونین این دبیرخانه به منطقه آزاد اروند سفر میکنند.

بازدید از ظرفیت های منطقه آزاد اروند و الگو برداری از طرح های موفق این منطقه از جمله اهداف سفر این هیئت است.