رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی خبر داد:

حمایت ۱۸میلیارد تومانی دولت از صندوق پژوهش و فناوری منطقه آزاد ارس

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از حمایت ۱۸میلیارد تومانی دولت از صندوق پژوهش و فناوری ارس خبر داد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، عبدالرضا واعظی در حاشیه بازدید معاون علمی رئیس‌جمهور از منطقه آزاد ارس گفت: معاون رئیس‌جمهور پس از بازدید از شرکت‌های دانش بنیان و فناور ارس و اقدامات صورت گرفته توسط […]

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از حمایت ۱۸میلیارد تومانی دولت از صندوق پژوهش و فناوری ارس خبر داد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، عبدالرضا واعظی در حاشیه بازدید معاون علمی رئیس‌جمهور از منطقه آزاد ارس گفت: معاون رئیس‌جمهور پس از بازدید از شرکت‌های دانش بنیان و فناور ارس و اقدامات صورت گرفته توسط سازمان منطقه آزاد ارس در این حوزه، دستور مساعدت ۱۸میلیارد تومانی به صندوق پژوهش و فناوری ارس را صادر کرد.

واعظی افزود: با توجه به بازدیدهای صورت گرفته و تایید اقدامات انجام گرفته در حوزه دانش‌بنیان‌ها و حمایت از شرکت‌های نوپای فناور در منطقه آزاد ارس، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور دستور مساعدت به مقدار ۶برابر سرمایه اولیه صندوق پژوهش و فناوری ارس را صادر کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه سرمایه اولیه تاسیس این صندوق ۳میلیارد تومان است، مبلغ ۱۸میلیارد تومان از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و از منابع صندوق شکوفایی به صندوق پژوهش و فناوری ارس، اختصاص می‌یابد.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی تاکید کرد: این میزان مساعدت با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور منطقه آزاد ارس انجام می‌گیرد.

واعظی در مورد سهامداران صندوق پژوهش و فناوری ارس نیز گفت: در تشکیل این صندوق، سازمان منطقه آزاد ارس به میزان ۳۴درصد، پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی به میزان ۱۵درصد، صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان ۳۴درصد و شرکت مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات همگامان به میزان ۱۷درصد مشارکت دارند.

گفتنی است، هم‌اکنون ۲۵شرکت فناور و دانش‌بنیان نوپا در مرکز رشد ارس فعالیت می‌کنند و ۵۷شرکت فناور و دانش‌بنیان صنعتی در منطقه آزاد ارس فعال هستند.