«دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد» منصوب شد

با حکم دکتر مرتضی بانک، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محمد امین الله‌داد به عنوان «دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد» منصوب شد. به گزارش اخبار مناطق آزاد، مرتضی بانک در این حکم آورده  است: انتظار می‌رود با تکیه بر دانش روزآمد فناوری اطلاعات […]

با حکم دکتر مرتضی بانک، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محمد امین الله‌داد به عنوان «دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد» منصوب شد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، مرتضی بانک در این حکم آورده  است:

انتظار می‌رود با تکیه بر دانش روزآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات و با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و تجارب سازمانی، نهایت اهتمام خود را در اجرای ماموریت‌های محوله در چارچوب پروژه پنجره واحد مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی در کلیه مراحل از مطالعات، تحلیل و طراحی، اصلاح فرآیندهای اجرایی و پیاده‌سازی فنی سامانه خدمات الکترونیک به کار برده شود.

مرتضی بانک هم‌چنین در این حکم تاکید کرده است: با هماهنگی و هم‌افزایی با مناطق آزاد در خصوص ارتقای سطح کیفی خدمات، شفافیت، ساده‌سازی فرآیندها و اجتناب از اقدامات فاقد اثربخشی تلاش شود و گزارش نتایج حاصله به صورت منظم به کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و شورای مدیران عامل مناطق آزاد ارائه گردد.