در راستای شناسایی مشاغل و ایجاد فرصت های جدید شغلی منطقه آزاد انزلی

اجرای طرح آمارگیری از شاغلین محدوده منطقه آزاد انزلی به گزارش مناطق آزاد، طرح آمارگیری از شاغلین محدوده این منطقه از اسفند ماه سال گذشته در سطح منطقه با هدف شناسایی مشاغل و شاغلین منطقه و ایجاد فرصت های جدید شغلی آغاز شده است. براین اساس معاونت فرهنگی، اجتماعی، گردشگری سازمان با همکاری دانشکده آمار […]

اجرای طرح آمارگیری از شاغلین محدوده منطقه آزاد انزلی

به گزارش مناطق آزاد، طرح آمارگیری از شاغلین محدوده این منطقه از اسفند ماه سال گذشته در سطح منطقه با هدف شناسایی مشاغل و شاغلین منطقه و ایجاد فرصت های جدید شغلی آغاز شده است.

براین اساس معاونت فرهنگی، اجتماعی، گردشگری سازمان با همکاری دانشکده آمار دانشگاه گیلان بعنوان یک نهاد علمی و تخصصی معتبر در زمینه آمار در سطح استان، اقدام به اجرای این طرح پژوهشی نموده تا با جمع آوری اطلاعات مربوط به افراد شاغل در محدوده منطقه آزاد انزلی، اطلاعات دقیق و صحیح به منظور بهره گیری در برنامه ریزیهای مختلف اشتغالزایی و برنامه های فرهنگی، اجتماعی؛ در اختیار سازمان قرار داشته باشد.

بنابراین گزارش، طرح پژوهشی فوق در قالب دو پرسشنامه خانوار و کارگاهی است که به جمع آوری اطلاعات افراد شاغل و غیر شاغل برای تحقیقات آتی سازمان منطقه آزاد انزلی می تواند مفید باشد، گنجانده شد ودر این طرح پس از طراحی پرسشنامه ها از نیروهای مختلف در چهار رسته آمارگیر، بازبین، کارشناس فنی و داده آمار جهت انجام پروژه در حال انجام می باشد.

لازم به ذکر است تاکنون طرح آمارگیری از افزون بر۶۰ درصد از۲۹ روستای محدوده و۵۰ درصد از واحدهای تولیدی و۸۰ درصد از مجتمع های تجاری منطقه آزاد انزلی به اتمام رسیده است.

براساس این گزارش هم اکنون مشاغل مختلفی همچون تجارت و بازرگانی، خدمات، صنعت، گردشگری، کشاورزی و شیلات، سازمانهای دولتی مستقر، فعالیتهای مالی و بیمه، فرهنگی، هنری و آموزشی و عمران در محدوده منطقه آزاد انزلی مشغول به فعالیت است.

گفتنی است براساس اطلاعات جمع آوری شده، سازمان منطقه آزاد انزلی با اشراف دقیق نسبت به جامعه شاغل و نیاز به شغل منطقه تحت پوشش خود، بنگاه های اقتصادی، تولیدی و خدماتی منطقه، امکان برنامه ریزی های دقیق تر جهت استفاده از مزیت های رقابتی توسط ساکنین منطقه و سرمایه گذاران و کارآفرین ایجاد می شود.