در نشست کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد صورت گرفت:

بررسی راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در مناطق آزاد کارگروه تخصصی و چهارمین کمیته راهبردی فناوری اطلاعات با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و علیرضا جعفری معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی در تهران برگزار شد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، در نشست کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات» که صبح […]

بررسی راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در مناطق آزاد

کارگروه تخصصی و چهارمین کمیته راهبردی فناوری اطلاعات با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و علیرضا جعفری معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی در تهران برگزار شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، در نشست کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات» که صبح امروز (یکشنبه ۲۷آبان‌ماه) در دبیرخانه شورایعالی برگزار شد؛ محمد‌امین اله‌داد دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد، مجید طاهریان مدیر توسعه و تحول اداری دبیرخانه شورایعالی و مدیران فناوری اطلاعات سازمان‌های مناطق آزاد کشور حضور داشتند.

بررسی فاز شناخت پنجره واحد در مناطق آزاد، بررسی وضعیت هماهنگی با سازمان ثبت اسناد درخصوص ثبت شرکت‌های مناطق آزاد، بررسی وضعیت استقرار سامانه گمرک و همچنین بررسی وضعیت کاربری سامانه ثبت سفارش و فرآیندهای حوزه صنایع از محورهای این نشست بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در ادامه این نشست در نوبت بعد‌ازظهر چهارمین نشست کمیته راهبردی فناوری اطلاعات نیز برگزار شد.

در این نشست محمود منزوی‌زاده مشاور بین‌الملل و مدیرکل حوزه دبیر، محمد‌امین اله‌داد دبیر کمیته، مجید طاهریان مدیر توسعه و تحول اداری، محسن پوراحمدی مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی و مدیران فناوری اطلاعات سازمان‌های مناطق آزاد کشور نیز حضور داشتند.

طرح اپراتوری مناطق آزاد ارائه شده توسط سازمان منطقه آزاد کیش، بررسی وضعیت هماهنگی با سازمان ثبت اسناد برای ثبت شرکت‌های مناطق آزاد و بررسی وضعیت کاربری سامانه ثبت سفارش و فرآیندهای حوزه صنایع در دستور کار این نشست قرار داشت.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد در این نشست با تاکید بر اینکه ظرفیت توسعه و تعمیم اپراتور فعال در حوزه تلفن همراه در جزیره کیش به کل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد، گفت:  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور می‌توانند با کمک اپراتور همراه کیش یک اپراتور مستقل و واحد داشته باشند.

مرتضی بانک افزود: به همین منظور حضور بخش خصوصی فعال در این حوزه به منظور ارائه سرویس‌های مخابراتی و اینترنتی به کاربران ضروری است.