سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

دستورالعمل نحوه تشویق کارکنان دبیرخانه شورایعالی تهیه شد

سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از نگارش و تهیه «دستورالعمل نحوه تشویق کارکنان» در این دبیرخانه خبر داد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از فرینا، مجید صفدری هدف از تهیه این دستورالعمل تشویقی را ایجاد انگیزه و تعهد سازمانی و فراهم نمودن فضای نوآوری و خلاقیت کارکنان عنوان کرد.

وی افزود: این دستورالعمل توسط کارگروه معاونت توسعه مدیریت در حوزه سرمایه انسانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و در راستای تحقق اهداف سازمانی دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد کشور تهیه و تدوین شده است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر توجه به اصل مشارکت در امور و تلاش‌های خلاقانه و مبتکرانه کارکنان تاکید کرد و گفت: دریافت پیشنهادات، ایده‌ها و طرح‌های سازنده کارکنان که موجب رشد کیفی، کمی و ارتقاء بهره‌وری سازمان می‌شود، از اهداف این دستورالعمل است.