دیدار صمیمانه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با کارکنان سازمان

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با جمعی از کارمندان، پرسنل و کارکنان این مجموعه دیدار کرد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، در این دیدار که معاون توسعه مدیریت و جمعی از مدیران سازمان نیز حضور داشتند، ۲۷نفر از کارکنان و پرسنل این مجموعه، مشکلات خود را با حمیدرضا مومنی به صورت چهره به چهره مطرح کردند.

مراجعه‌کنندگان در این برنامه، مشکلات و مسائل خود را با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح کردند و حمیدرضا مومنی هم براساس مسائل مطرح شده، دستور رسیدگی را به مدیریت‌های مربوطه صادر کرد.

گفتنی است، این نشست با هدف شنیدن انتقادات و حل مسائل کارکنان سازمان منطقه آزاد قشم و همچنین اصلاح موارد مورد نیاز و تحقق بخشیدن به سیاست تکریم کارکنان برنامه‌ریزی شده بود.

لازم به ذکر است، عمده درخواست‌های مطرح شده در این نشست از سوی کارکنان سازمان منطقه آزاد قشم، مربوط به مسائلی پیرامون حقوق، مزایا، سنوات و هچنین بندهایی مربوط به قراردادهای نیروهای این سازمان بود که با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مطرح گردید.