دیدار عیدانه رییس جمهور با جمعی از وزرا، مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی

مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد در این دیدار حضور داشتند.

مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد در این دیدار حضور داشتند.