راه‌آهن خرمشهر-بندر امام، قسمتی از طرح اتصال کریدور شرق به غرب آسیا

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: پروژه اتصال راه‌آهن خرمشهر به بندر امام قسمتی از کانال سوئز خشک است و نقش پررنگی در اتصال شرق به غرب خاورمیانه ایفا می‌کند. به گزارش اخبار آزاد مناطق، اسماعیل زمانی در مراسم کلنگ‌زنی قطعه اول از پروژه راه‌آهن بندر امام به خرمشهر که با حضور مرتضی بانک مشاور […]

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: پروژه اتصال راه‌آهن خرمشهر به بندر امام قسمتی از کانال سوئز خشک است و نقش پررنگی در اتصال شرق به غرب خاورمیانه ایفا می‌کند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، اسماعیل زمانی در مراسم کلنگ‌زنی قطعه اول از پروژه راه‌آهن بندر امام به خرمشهر که با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و جمعی از مسئولان این سازمان افتتاح شد، اظهار داشت: این پروژه که قسمتی از طرح بزرگ و استراتژیک اتصال کریدور شرق به غرب آسیا است نقش منطقه آزاد اروند را در این عرصه پررنگ‌تر می‌کند.

وی افزود: این پروژه راه آهن خرمشهر را به طول ۹کیلومتر به جاده آبادان-‌ماهشهر می‌رساند و از آن سو نیز به شلمچه و عراق متصل می‌شود که بخشی از پروژه انجام شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این اتفاق در واقع یک پروژه بزرگ ملی را سامان می‌دهد و قسمتی از کانال سوئز خشک است و نقش پر رنگی در اتصال شرق به غرب خاورمیانه ایفا می‌کند.