رشد صنعت گردشگری و صنایع خلاق، راهکار اساسی برای تحول اقتصاد کشور است

محمدرضا رستمی در اولین روز از نشست سه روزه “شانزدهمین نشست معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور” که به میزبانی منطقه آزاد ارس برگزار شد  به اهداف این نشست اشاره کرد و افزود: این نشست ها به انتقال تجارب و اندیشه های جدید کمک می کند و همکاری و ارتباط مستمر […]

محمدرضا رستمی در اولین روز از نشست سه روزه “شانزدهمین نشست معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور” که به میزبانی منطقه آزاد ارس برگزار شد  به اهداف این نشست اشاره کرد و افزود: این نشست ها به انتقال تجارب و اندیشه های جدید کمک می کند و همکاری و ارتباط مستمر بین مناطق آزاد کشور می تواند به شکوفایی تمام مناطق آزاد بینجامد.

رستمی دستیابی به کار تیمی مشترک و موفق را از دستاوردهای این نشست برشمرد و گفت: مناطق آزاد در ایران همانند جزیره هایی هستند که از تجربیات موفق یکدیگر استفاده نمی کنند و یکی از دلایل این نشست، تیم سازی بین مناطق آزاد کشور است. ما به دنبال تیم سازی هماهنگ هستیم به همین دلیل باید یادبگیریم در کنار هم رقابت کنیم و از فرصت های یکدیگر برای توسعه اقتصادی مناطق استفاده نماییم.

وی افزود: تعریف کار مشترک بین منطقه ای بسیار مهم است و باید در پایان این نشست، مناطق مختلف آغاز کننده همکاری و مشارکت های بین ۲ یا چند منطقه باشند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور ادامه داد: بازنگری سیاست ها و ارائه برنامه ها و رویکردهای جدید از دیگر اهداف مهم نشست معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور است.

رستمی طرح سوالات واحد در مناطق را از دیگر اهداف این نشست برشمرد و افزود: تا زمانی که برای دستیابی به اهدافمان سوال نداشته باشیم به تغییر و رشد نخواهیم رسید. راه برون رفت کشور از بحران های اقتصادی توجه ویژه به حوزه های فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق است و هیچ ظرفیتی همانند این ظرفیت ها به سرعت نمی تواند ما را به هدف اصلی مان برساند.

وی گفت: برای نمونه باید از خود بپرسیم که چرا تاکنون به توسعه صنعت سینما در مناطق آزاد فکر نکرده ایم و یا اینکه چه قدم هایی در این زمینه برداشته ایم؟

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، افزود: در تعریف صحیح گردشگر مشخص می شود که تمام جامعه باید در زمینه گردشگری درگیر شوند و این کاستی که بخش هایی از جامعه درگیر این بخش درآمدزا نیستند باید از بین برود. . تعیین بسته مناسب ارزشی برای گردشگران بسیار مهم است و گردشگران برای استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد نباید سرگردان باشند.

رستمی با اشاره به اینکه مناطق آزاد باید تعریفی از کار مشترک بین منطقه ای داشته باشند گفت: وجود تعریف مناسبی از کار مشترک بین منطقه ای می تواند در مناطق آزاد کشور ایجاد ارزش افزوده کند

وی با اشاره به رویکردهای جدید در حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد، افزود: معاونت های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری نباید فقط هزینه کننده باشند و در بودجه درآمدی سال های آینده، چهار ردیف درآمدی جدید با عناوین ورزش، سلامت، گردشگری و صنایع خلاق بر اساس فعالیت های این معاونت ها تعریف خواهد شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در پایان به توجه جامعه جوان و خلاق و استارتاپی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: جوامع خلاق همانند جوانان صاحب علم و ایده و صاحبان استارتاپ ها باید وارد مناطق آزاد شوند و باید به این موضوع انسجام بیشتری داده شود.

شانزدهمین نشست معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور از امروز، سه شنبه ۵ تیر ۹۷ در منطقه آزاد ارس آغاز شده و تا روز پنجشنبه ۷ تیرماه ادامه دارد.