مدیر کل فرودگاه بین‌المللی کیش خبر داد:

رشد ۸درصدی پرواز و مسافر فرودگاه کیش

مدیر کل فرودگاه بین‌المللی کیش گفت: فرودگاه بین‌المللی کیش در هفت ماه ابتدایی سال‌98 در دو بخش مسافری و تعداد پروازها رشد 8درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، عزت‌اله محمدی افزود: در این هفت ماه تعداد ۱۳هزار و ۲۴۸پرواز به مقصد یا از مبداء فرودگاه کیش انجام شده است که یک میلیون و ۶۸۶هزار و ۳۵۰مسافر توسط این پروازها در فرودگاه کیش تردد داشته‌اند.

محمدی در تشریح این آمارها گفت: از مجموع ۱۳هزار و ۲۴۸پرواز انجام شده توسط فرودگاه کیش، تعداد پروازهای داخلی این فرودگاه در هفت ماهه اول سال جاری ۱۲هزار و ۸۲۱پرواز بوده است که در این مدت یک میلیون و ۶۶۰هزار و ۹۶نفر مسافر از مسیرهای داخلی با این پروازها و فرودگاه کیش خدمات حمل و نقل دریافت کرده‌اند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، سهم پروازهای ورودی فرودگاه بین‌المللی کیش  ۸۳۱هزار و ۸۴مسافر و سهم پروازهای خروجی این فرودگاه‌ ۸۲۹هزار و ۱۲مسافر بوده است.

مدیر کل فرودگاه بین‌المللی کیش درخصوص پروازهای خارجی فرودگاه کیش نیز گفت: در ۷ماه نخست امسال، فرودگاه بین‌المللی کیش پذیرای نشست و برخاست‌ ۴۲۷پرواز بین‌‌المللی بوده است و ۲۶هزار و ۲۵۴نفر مسافر از طریق این پروازها در مسیرهای بین‌المللی از طریق فرودگاه کیش جابه‌جا شده‌اند.

شایان ذکر است؛ در هفت ماه نخست سال‌۹۷ یک میلیون و ۵۵۵هزار و۵۸۲مسافر از طریق ۱۲هزار و ۴۵۰پرواز داخلی وخارجی در فرودگاه جزیره کیش تردد داشته‌اند.

گفتنی است؛ فرودگاه بین‌المللی جزیره کیش پس از فرودگاه های امام خمینی‌(ره)، مهرآباد تهران و شهید هاشمی نژاد مشهد، چهارمین فرودگاه پرتردد کشور است.