رشد ۸۵درصدی ریالی و ۱۱درصدی ارزی سرمایه‌گذاری صنعتی در کیش

893میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ریالی و 853هزار دلار سرمایه‌گذاري ارزی در بخش صنعت کیش در بازه زمانی آذر96 تا آبان‌97 محقق شده است.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، تعداد ۶شهرک صنعتی به مساحت تقریبی ۲۴۴هکتار و با ۳۱۹واحد فعال که ۷۸درصد از حوزه صنعتی منطقه آزاد کیش را تشکیل می‌دهد، موجب اشتغال بیش از ۴هزار و ۹۳۳نفر در این بخش‌ها شده است که نشان از پویایی صنعت و اقتصاد در کیش دارد.

علاوه بر آمار مطلوب اشتغال در بخش صنایع کیش، تعداد ۴۷جواز صادر شده برای فعالیت بخش خصوصی و تاسیس واحد صنعتی از سوی سازمان منطقه آزاد کیش در مدت زمان آذر‌۹۷ تا آبان۹۸ در مقابل تعداد ۲۲جواز صادر شده در بازه زمانی مشابه، بالغ بر ۱۱۴درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش، از مجموع ۴۷جواز تاسیس صادر شده برای ایجاد واحد صنعتی در مدت مذکور، ۳۴جواز منجر به صدور پروانه بهره‌برداری شد.

با توجه به صدور ۳۴جواز تاسیس، ۸۹۳میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ریالی و ۵۵۳هزار دلار سرمایه‌گذاری ارزی از آذر‌۹۷ تا آبان‌۹۸ محقق شده است که به نسبت مدت مشابه، سرمایه‌گذاری در بخش ارزی و ریالی به ترتیب ۴۹۸هزار دلار و ۴۸۲میلیارد ریال بوده است و رشد ۸۵درصد در بخش ریالی و ۱۱درصد در بخش ارزی را نشان می‌دهد.

گفتنی است، اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد یکی از تاثیرگذارترین عوامل تحقق سرمایه‌گذاری‌ها در کیش است که باید بدان توجه شود.