رضایت‌مندی ۶۸درصدی مسافران از خدمات فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

رئیس هیات مدیره و سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: میزان رضایت‌مندی مسافران از سطح خدمات فرودگاه بین‌المللی امام(ره) بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده نسبت به سال گذشته ۱۳درصد رشد داشته است. علی رستمی با اشاره به رشد ۱۳درصدی رضایت‌مندی مسافران از فرودگاه در شش ماهه نخست سال‌۹۷ اظهار داشت: تا پایان سال‌۹۶ میزان […]

رئیس هیات مدیره و سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: میزان رضایت‌مندی مسافران از سطح خدمات فرودگاه بین‌المللی امام(ره) بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده نسبت به سال گذشته ۱۳درصد رشد داشته است.

علی رستمی با اشاره به رشد ۱۳درصدی رضایت‌مندی مسافران از فرودگاه در شش ماهه نخست سال‌۹۷ اظهار داشت: تا پایان سال‌۹۶ میزان رضایت مسافران از خدمات فرودگاهی ۲.۷۵ از ۵نمره بود که این عدد در نیمه اول سال‌۹۷ به شاخص‌۳.۴ ارتقاء یافته است.

وی با بیان اینکه میزان رضایت کلی مسافران از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) هم‌اکنون ۶۸درصد ارزیابی شده است، گفت: نظرسنجی‌های ما بر مبنای ساختار اتحادیه بین‌المللی فرودگاه‌ها(ACI)  و طرح کیفیت خدمات فرودگاهی‌(ASQ)  در آخرین مرحله پروازی مسافر انجام می‌شود که دارای ۳۴شاخص در ۸دسته‌بندی کلی است.

رئیس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ادامه داد: علائم راهنما، مبادی ورودی، سالن پذیرش بار، امکانات رفاهی، بازرسی پلیس و سپاه، کنترل گذرنامه، رضایت‌مندی از محیط ترمینال و در نهایت میزان رضایت کلی از فرودگاه بین‌المللی امام(ره) ازجمله موضوعاتی است که در نظرسنجی‌های واحد بهبود کیفیت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

رستمی تصریح کرد: هم‌اکنون بخش راهنمای مسافر، نمازخانه و گیت بازرسی سپاه به ترتیب با ۸۳، ۷۸ و ۷۵درصد میزان رضایت بهترین خدمات را به مسافران ارائه می‌کنند.