رفع مشکلات و موانع صنعتگران در دستور کار سازمان منطقه آزاد اروند

معاون سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند در راستای ارتقا خدمات کیفی و تاکید بر رفع موانع پیشرو صنعتگران منطقه آزاد اروند با مسئولین شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان دیدار کرد‌. به گزارش اخبار آزاد مناطق، سیدعلی موسوی با مدیرعامل، معاون فنی و معاون توسعه مدیریت شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان در دفتر مدیرعامل […]

معاون سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند در راستای ارتقا خدمات کیفی و تاکید بر رفع موانع پیشرو صنعتگران منطقه آزاد اروند با مسئولین شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان دیدار کرد‌.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، سیدعلی موسوی با مدیرعامل، معاون فنی و معاون توسعه مدیریت شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان در دفتر مدیرعامل این شرکت دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، معاون سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند ضمن ارائه گزارشی، افزایش همکاری و رفع مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر و مطالبات صنعتگران را مطرح کرد‌.

در پایان این دیدار مقرر گردید تا شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان نسبت به اصلاح و رفع مشکلات مخابرات‌، خیابان‌ها و معابر شهرک‌های صنعتی منطقه آزاد اروند اقدام و همچنین عملیات تست شبکه گاز ظرف دو هفته آینده تکمیل، در مدار قرار گرفته و عملیات انشعاب به واحدهای صنعتی انجام شود.