در دیدار عیسی فرهادی با مدیر امور شعب بانک ملی استان گیلان عنوان شد:

رونق فعالیت‌های اقتصادی با ارائه خدمات بانکی به فعالین اقتصادی منطقه آزاد انزلی

در راستای توسعه همکاری‌ها جهت ارائه تسهیلات و حمایت از فعالین اقتصادی، نشست و گفت‌وگوی احمدرضا رجبی مدیر امور شعب بانک ملی استان گیلان و عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار گردید.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست با اشاره به فعالیت بندر کاسپین و دو شهرک صنعتی در این منطقه بیان کرد: با‌توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز منطقه آزاد انزلی و روابط تجاری با کشورهای حاشیه خزر و اوراسیا، حجم نقدینگی مناسبی از سوی سرمایه‌گذاران، تجار و بازرگانان در این منطقه درحال تبادل بوده و با عنایت به فعالیت بیش از ۱۶۰واحد تولیدی در دو شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی، بانک‌ها می‌تواند با ارائه خدمات به فعالین اقتصادی و واحدهای تولیدی، موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی شود.

همچنین، مدیر امور شعب بانک ملی استان گیلان نیز با استقبال از افزایش همکاری‌های دوسویه، بر ارائه طرح‌های تسهیلاتی مناسب در حوزه سرمایه‌گذاری و صنعتی تاکید نمود.

احمدرضا رجبی به افزایش همکاری مبنی‌بر ارائه خدمات بانکی اعم از ارزی، ریالی، مالی و بانکداری الکترونیک به سازمان منطقه آزاد انزلی و حمایت از سرمایه‌گذاران جهت تولید و صادرات با رعایت مقررات جاری بانک اشاره نمود.