رونق گرفتن زراعت چوب در منطقه آزاد ارس

با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد ارس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی، زراعت چوب در منطقه آزاد ارس رونق می‌گیرد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، براساس تفاهم صورت گرفته مابین سازمان منطقه آزاد ارس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی و حمایت‌های پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه، بخش خصوصی در منطقه آزاد ارس وارد عرصه زراعت چوب می‌شود.

این تفاهم‌نامه به منظور تولید نهال مورد نیاز و توسعه زراعت چوب با کشت گونه‌های مناسب و سریع‌الرشد و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در ایستگاه تولید نهال و بذر شهید بهجت حقیقی ( شامداران جلفا) به امضا رسیده است.

بر همین اساس، بخش خصوصی قادر خواهد بود در ایستگاه تولید نهال و بذر شهید بهجت حقیقی با امکاناتی که از سوی سازمان منطقه آزاد ارس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در اختیار این افراد و شرکت‌ها گذاشته می‌شود، نسبت به تولید چوب اقدام کنند.

استفاده بهینه از منابع آب و خاک ایستگاه، صرفه‌جویی ارزی و کاهش واردات چوب، کاستن فشار از عرصه طبیعی جنگل‌ها، ایجاد اشتغال و توسعه سرمایه‌گذاری در سال رونق تولید، کمک برای حفاظت از منابع جنگلی استان و تامین نیاز صنایع پایین دستی چوب در کشور ازجمله مهم‌ترین اهداف دنبال شده در این تفاهم‌نامه است.

در اختیار گذاشتن منابع مورد نیاز آب و خاک و تامین نهال از گونه‌های مناسب چوبده و سریع‌الرشد ازجمله مواردی است که در این تفاهم‌نامه توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی تعهد شده است.

اجرای طرح تولید نهال و زراعت چوب به میزان یک میلیون اصله در اراضی ایستگاه تولید نهال و بذر شهید بهجت حقیقی به صورت مستقیم و یا مشارکت با بخش خصوصی نیز ازجمله تعهدات سازمان منطقه آزاد ارس در این تفاهم‌نامه است.

این طرح در زمینی به مساحت ۳۰۴هکتار انجام می‌گیرد که ۲۵۱هکتار از زمین هم‌اکنون آماده کشت نهال است.

گفتنی است، تفاهم‌نامه تولید نهال و توسعه زراعت چوب، توسط محسن نریمان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و داور نامدار مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری آذربایجان شرقی به امضا رسیده است.