با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه:

دو سند راهبردی جزیره کیش رونمایی شد

دو سند راهبردی شامل بیانیه راهبردی جزیر کیش در گام دوم انقلاب و منشور مبارزه با فساد چهارشنبه (10مهرماه) با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه در این جزیره رونمایی شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، آیین رونمایی از این اسناد راهبردی که در نوع خود اولین در کشور عنوان شد، با حضور دکتر مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و معاونان این سازمان، امام جمعه و امام جمعه اهل سنت، مدیران و مسئولان این جزیره در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش و همزمان با برگزاری جلسه شورای اداری این جزیره صورت گرفت.

گفتنی است، بیانیه راهبردی جزیره کیش در گام دوم انقلاب، در ۱۳صفحه و در قالب ۷سرفصل ارائه شده و شامل مقدمه، اصول و ارزش‌های بیانیه راهبردی جزیره کیش در گام دوم انقلاب، الزامات گام دوم انقلاب، توصیه های اساسی، مشابهت‌های اسناد فرادستی سازمان منطقه آزاد کیش با بیانیه گام دوم انقلاب، پیوست‌های اجرایی، پرسش‌ها و پاسخ‌های در زمینه این سند است.

همچنین منشور مبارزه با فساد سازمان منطقه آزاد کیش، در ۵صفحه مشتمل بر ۲۰بند تدوین و در هر یک از بندها راهکارها و دستورالعمل‌های اجرایی برای پیشگیری از فساد ارائه شده است.