رویکرد جوانگرایی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور 

با گذشت یک سال از استقرار مدیریت جدید در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ وعده‌های دبیر شورایعالی در راستای جوانگرایی و ایجاد تحرک و پویایی در پیشبرد برنامه‌ها در مناطق آزاد با بکارگیری نیروهای جوان و متخصص محقق شد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، براساس سیاست‌های اجرایی مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیرشورایعالی […]

با گذشت یک سال از استقرار مدیریت جدید در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ وعده‌های دبیر شورایعالی در راستای جوانگرایی و ایجاد تحرک و پویایی در پیشبرد برنامه‌ها در مناطق آزاد با بکارگیری نیروهای جوان و متخصص محقق شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، براساس سیاست‌های اجرایی مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در یک سال گذشته مبنی بر بکارگیری نیروهای جوان و متخصص، تاکنون ۸مدیر جوان در معاونت‌ها و مدیریت‌های این دبیرخانه مشغول به کار شده‌اند. در این راستا مرتضی بانک با انتصاب محمدرضا رستمی به عنوان معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق که سابقه معاونت در وزارت ورزش و جوانان را نیز داشت و اکبر افتخاری به عنوان معاون تولید، صادرات و فناوری که عضویت در هیات مدیره، معاونت برنامه‌ریزی و نوآوری و مدیریت تعالی سازمانی «بیمه ایران» را نیز در کارنامه خود دارد، گام اول را برای جوانگرایی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برداشت.

در ادامه این تغییرات نیز، جایگزینی افراد ذیل در ترکیب مدیران معاونت فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق به دبیرخانه شورایعالی کلید خورد و علی حسنلو به عنوان مدیر فرهنگی، هنری و اجتماعی، هانی صباغان به عنوان مدیر سلامت، ورزش و آموزش، سیدجواد رضوی به عنوان مدیر گردشگری و میراث فرهنگی و سیدسجاد نوری زمان‌آبادی به عنوان مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشغول به کار شده‌اند.

همچنین مسعود کوچکیان در مدیریت نظارت و ارزیابی عملکرد و مهدی رعیتی در مدیریت فنی و امور زیر بنایی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی منصوب شده‌اند.

گفتنی است؛ در هفته گذشته با تغییر در ترکیب هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد اعضای جدیدی به این سازمان‌ها اضافه شده‌اند که رویکرد فوق در انتخاب این اعضاء هم مدنظر بوده است.

لازم به ذکر است؛ مبنای انتخاب جوانان در عرصه‌های مختلف مدیریت مناطق آزاد علاوه بر شایستگی و کارآمدی، خودباوری و اعتقاد به توان ملی است که در این انتخاب‌ها به آنها توجه شده است،

در پایان یادآور می‌شود، حداقل کاهش میانگین سن در این انتصابات نسبت به دوره‌های قبل ۱۰سال است.