روی دیگر سکه…

درنا کسرایی-مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آنقدر به سراغمان نیامدند تا به اجبار، همه سال‌های گذشته و اصرار بر جایگاه نادیده گرفته شده مناطق آزاد در تعاملات تجاری و تبادلات بازارهای بین‌المللی؛ اصراری که اگر چه به جا و به حق؛ اما زیر تیغ غیرمنصفانه ناکارشناسی به […]

درنا کسرایی-مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

آنقدر به سراغمان نیامدند تا به اجبار، همه سال‌های گذشته و اصرار بر جایگاه نادیده گرفته شده مناطق آزاد در تعاملات تجاری و تبادلات بازارهای بین‌المللی؛ اصراری که اگر چه به جا و به حق؛ اما زیر تیغ غیرمنصفانه ناکارشناسی به حاشیه کشیده می‌شد؛ اگر سری به مناطق آزاد این روزها بزنید، مشروط بر اینکه موقعیت پیش از این آنها (حداقل ۵سال قبل‌تر) را هم دیده باشید، هر چقدر هم بی‌انصاف اما قطعا اعتراف خواهید کرد که این ورق برگشته است، قطار بدون سوخت و بی‌ریل مناطق آزاد آن سال‌ها، این روزها دیگر کمتر لنگ زیرساختی می‌زند، اغلب ضروریات و واجبات در هر هفت منطقه آزاد و همین طور منطقه فرودگاهی امام خمینی(ره) مهیا شده است؛ همزمان اینکه کارد منتقدین ندیده و نشناخته گلوی مدیران این مناطق در سال های اخیر را می‌خراشید، تدبیر در بازیابی و بازشناسی ضرورت‌ها بر مبنای ظرفیت‌ها به ثمر نشست، تمام نداشتن‌ها از جاده و ریل و فرودگاه و تمام داشته‌های غیرفعال اعم از گاز و برق و دیگر انرژی‌های ضروری تامین شد و غبار ٢۵سال غفلت و ناسازگاری از تن مناطق گرفته شد. پس از تامین لجستیک، نوبت به تامین نرم‌افزاری رسید و پیگیری راه‌اندازی بانک، بیمه و بورس به شکل جدی در دستور قرار گرفت، اینها همه در شرایطی است که اعتبار از باور نشات می‌گیرد و صد حیف به این دریغ…
اما باورهای درونی و اعتماد جامعه محلی، همراه مدیران کارکشته با عزم جدی؛ این بی‌باوری‌ها را از سر گذارند و تغییر الگوی مدیریت به گفتمان‌ محوری فرصت تعامل با مجلس و سایر دستگاه‌ها را فراهم آورد؛ اجرای کامل بند١١ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و صعود چند پله‌ای صادرات کالای تولید داخل مناطق آزاد و عبور آن از مرز یک میلیارد دلار، مهر تایید دیگری بر کفایت و درایت دست‌اندرکاران این روزهای این مناطق می‌زند؛ فرصت‌سوزی ٢۵ساله در کمتر از ۵سال و با تغییر مسیر صحیح به بار می‌نشیند تا جایی که معاون اول رئیس‌جمهوری در خلال جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اهمیت جایگاه این مناطق در زمان تحریم‌ها و مناسب بودن بهره‌برداری از این فضا و قوانین حاکم بر آن در کم‌اثر کردن آثار اقتصادی این لاابالی‌گری ایالات متحده تاکید می‌کند؛ در پیچ و خم این آمد و شدها، تلاش‌ها و جدیت‌ها به ثمر می‌نشیند و دیر زمانی نخواهید کشید که این روی دیگر سکه نیز برای همه عیان خواهد شد؛ باشید و ببینید…

منبع: هفته نامه اخبار آزاد مناطق – شماره ششم – ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷