رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در نشست کمیسیون متبوعش خبر داد

محمدرضا پورابراهیمی درخصوص جلسه امروز عصر (سه شنبه ۲۱ فروردین) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نشست کمیسیون اقتصادی با حضور مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و کارشناسان سازمان های ذیربط برگزار شد. به گزارش مناطق آزاد، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:ادامه بررسی لایحه […]

محمدرضا پورابراهیمی درخصوص جلسه امروز عصر (سه شنبه ۲۱ فروردین) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نشست کمیسیون اقتصادی با حضور مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و کارشناسان سازمان های ذیربط برگزار شد.

به گزارش مناطق آزاد، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:ادامه بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و بحث اصلاح نقشه های برخی مناطق آزاد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، همچنین در ادامه جلسه قرائت گزارش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره اصلاح نقشه های پیشنهادی مناطق آزاد صورت گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص اصلاح نقشه های پیشنهادی مناطق آزاد اقتصادی مندرج در لایحه قرائت شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: گزارش مربوط به تشکیل مناطق ویژه اقتصادی نیز در جلسه امروز کمیسیون بررسی و مقرر شد در خصوص لایحه مذکور گزارش نهایی در جلسات آتی آماده شود.