سازمان منطقه آزاد کیش به عضویت سازمان جهانی گردشگری ملل متحد نایل آمد

با پذیرش عضویت سازمان منطقه آزاد کیش از سوی سازمان جهانی گردشگری‌(UNWTO) برای نخستین بار یک منطقه آزاد تجاری-صنعتی از ایران، به عضویت این سازمان در آمد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، علیرضا قائدیان معاون گردشگری منطقه آزاد کیش با بیان این مطلب گفت: عضویت در سازمانUNWTO اتفاقی ارزشمند و فرصتی بسیار مغتنم است که […]

با پذیرش عضویت سازمان منطقه آزاد کیش از سوی سازمان جهانی گردشگری‌(UNWTO) برای نخستین بار یک منطقه آزاد تجاری-صنعتی از ایران، به عضویت این سازمان در آمد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، علیرضا قائدیان معاون گردشگری منطقه آزاد کیش با بیان این مطلب گفت: عضویت در سازمانUNWTO اتفاقی ارزشمند و فرصتی بسیار مغتنم است که ضمن ایجاد فرصت تعامل بین‌المللی در بخش گردشگری، امکان دسترسی به آخرین دستاوردهای تحقیقات استراتژیک جهانی را نیز فراهم می‌کند. سازمان جهانی گردشگری به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل متحد مسئولیت ترویج و تبلیغ گردشگری پایدار و مسئولانه را در سراسر جهان به عهده دارد. اعضای سازمان جهانی گردشگری شامل ۱۵۶کشور به عنوان اعضاء اصلی، ۶عضو پیوسته و حدود ۵۰۰عضو وابسته از بخش‌های خصوصی، موسسات آموزشی، مقامات محلی و انجمن‌های گردشگری است. عضویت سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان اولین منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی از جمهوری اسلامی ایران در صد و نهمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری در  تاریخ ۳۱اکتبر در شهر منامه بحرین به تصویب رسید.

علیرضا قائدیان با اشاره به مزایای عضویت در این سازمان توضیح داد: عضویت سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان مجموعه‌ای متشکل از خطوط هوایی، دریایی، مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، موسسات آموزشی و غیره می‌تواند ره‌آورد بسیاری در عرصه بین‌الملل به همراه داشته باشد از آن جمله: استفاده از پلتفرم بین‌المللیUNWTO جهت ایجاد تعامل با بخش‌های دولتی و خصوصی دست‌اندکار صنعت گردشگری از سراسر جهان، تبادل آمار گردشگری کلیه کشورهای عضو، بهره‌مندی از کمک‌های فنی و مشورتی سازمان جهانی گردشگری، دسترسی به کتابخانه الکترونیک و تبادل تجربیات موفق با کلیه اعضاء وابسته آن سازمان.

شایان ذکر است که براساس راهبردهای تدوینی در حوزه گردشگری توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از ۵ماه گذشته اقدامات اجرایی برای عضویت در این سازمان بین‌المللی انجام شد و پس از مکاتبات و ارسال اسناد و مدارک مرتبط، مقدمات کار فراهم شد. پس از بررسی موضوع توسط دپارتمان اعضاء وابسته‌UNWTO و تائید دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، موضوع برای تصویب به صد و نهمین شورای اجرایی آن سازمان ارجاع شد.

در این نشست پس از بررسی سوابق و اسناد هر یک از کاندیداهای عضویت، موضوع به رای‌گیری گذاشته شد و عضویت سازمان منطقه آزاد کیش در سازمان جهانی گردشگری ملل متحد با رای قاطع کلیه اعضاء به تصویب نهایی رسید.