معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد ارس خبر داد:

سرمایه‌گذاری گروه توسعه سرمایه‌گذاری ایران و چین در منطقه آزاد ارس

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد ارس از سرمایه‌گذاری گروه توسعه سرمایه‌گذاری ایران و چین برای اجرای طرح دیتا سنتر و فروکروم پرکربن در این منطقه خبر داد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، صفر شاسفند مجموع سرمایه‌گذاری این ۲طرح را ۲۰۶.۳میلیون دلار به علاوه ۱,۴۳۱میلیارد تومان اعلام کرد.

وی با اشاره به تصویب این ۲طرح در کمیسیون اقتصادی منطقه آزاد ارس، افزود: میزان سرمایه‌گذاری خارجی دیتاسنتر ۱۱۳میلیون دلار و سرمایه‌گذاری داخلی آن ۹۸۰میلیارد تومان است.

شاسفند گفت: طرح فروکروم پرکربن با سرمایه‌گذاری خارجی ۹۳.۳میلیون دلار و سرمایه‌گذاری داخلی ۴۵۱میلیارد تومان اجرا می‌شود.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به جذب ۲,۲۷۱میلیارد تومان سرمایه داخلی و ۷۸میلیون و ۷۴۲هزار دلار سرمایه خارجی در سال گذشته، گفت: ۵۵درصد معادل ۱,۲۴۶میلیارد تومان از سرمایه داخلی جذب شده در بخش صنعتی منطقه اتفاق افتاده است،.

شاسفند اعلام کرد: بخش گردشگری با سهم ۲۲درصدی و جذب ۴۹۶میلیارد تومان، بخش کشاورزی با سهم ۲۰درصدی و جذب ۴۵۵میلیارد تومان و بخش تجاری با سهم ۲درصدی و جذب ۷۲میلیارد تومان در رده‌های بعدی قرار دارند.

گفتنی است، منطقه آزاد ارس با ۵۱هزار هکتار وسعت در شمالغرب کشور واقع شده و بیش از ۶۰شرکت خارجی و ۴۰۰شرکت داخلی در این منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. معافیت‌های مالیاتی ۲۰ساله، واگذاری زمین به افرادی که در بخش تولید فعالیت می‌کنند با اقساط درازمدت، همچنین ارائه تسهیلات بانکی و امکان واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات بدون اخذ عوارض، از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس به شمار می‌رود.