سفر مدیرعامل منطقه آزاد قشم به چین و مذاکره با شرکت صنایع هوایی چین در خصوص ایجاد شهر فرودگاهی قشم

حمیدرضا مومنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزادقشم در راس هیاتی امروز وارد فرودگاه پکن (Beijing) شد و مورد استقبال رسمی تنی چند از مسئولین AVIC (شرکت صنایع هوایی چین) قرارگرفت. هدف از این سفر عقد قرارداد بین المللی با شرکت AVIC در خصوص ایجاد شهر فرودگاهی در جزیره قشم است. دور پایانی مذاکرات […]

حمیدرضا مومنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزادقشم در راس هیاتی امروز وارد فرودگاه پکن (Beijing) شد و مورد استقبال رسمی تنی چند از مسئولین AVIC (شرکت صنایع هوایی چین) قرارگرفت.

هدف از این سفر عقد قرارداد بین المللی با شرکت AVIC در خصوص ایجاد شهر فرودگاهی در جزیره قشم است.

دور پایانی مذاکرات فیمابین سازمان منطقه آزادقشم و شرکتAVIC (شرکت صنعت هوایی چین) بلافاصله پس از ورود به چین،  با حضور مدیرعامل منطقه آزادقشم و‌مدیرعامل شرکت مهندسی AVIC تا ساعاتی دیگر در محل ساختمان اصلی این شرکت در  شهر پکن آغاز خواهد شد و در صورت تکمیل توافقات قرارداد رسمی آغاز این پروژه عظیم و بین المللی منعقد می شود.