معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

سیاست‌های تشویقی مناطق آزاد، جهان شمول است

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: گویی بعضی مسئولان در دیگر دستگاه‌های اجرایی موفقیت در حوزه فعالیت خود را به هر قیمت در اولویت قرار داده و با کنار گذاشتن تفکر جامع، زمینه‌های نارضایتی‌های اجتماعی را ایجاد می‌کنند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، اکبر افتخاری درباره موضوع حذف معافیت‌های مالیات بر ارزش‌ افزوده مناطق آزاد که در روزهای اخیر بر سر زبان‌ها افتاده، افزود: همان طور که می‌دانیم، مالیات بر ارزش افزوده مستند به قانونی دریافت می‌شود که در سال‌۱۳۸۷ به تصویب رسیده و در بند سوم از ماده‌۵۲ همین قانون، مناطق آزاد مستثنی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند.

به گفته وی، درخصوص حفظ یا حذف معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، توجه به کل این قانون به صورت یکپارچه می‌تواند راهنمای خوبی برای تصمیم‌گیری باشد.

افتخاری با اشاره به ماده‌۵۲  قانون مالیات بر ارزش افزوده ادامه داد: بر این اساس، هشت مورد از شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مستثنی شده‌اند که یکی از آن موارد، قانون چگونگی اداره مناطق است؛ اما با توجه به اهمیت مناطق آزاد از این جهت که مناطقی مرزی و فاقد زیرساخت دولتی از پیش تهیه شده هستند، آیا فقط این مناطق باید مشمول حذف مالیات بر ارزش افزوده شوند؟

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: در ماده‌۵۲ قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی همچون عوارض آزادراه‌ها و بخشی از عوارض عبور کالاهای خارجی و حتی نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده‌اند و در کنار این موارد مناطق آزاد هم قرار دارند.

افتخاری تاکید کرد: همچنین در ماده‌۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۱۷مورد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند که از میان آنها می‌توان به محصولات کشاورزی فرآوری نشده، فرش دستباف، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری، اقلام دفاعی و… اشاره نمود.

وی ادامه داد: اگر به لحاظ حقوقی، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد مخالف با بند‌۹ اصل سوم قانون اساسی است، آیا سایر معافیت‌های مندرج در همین قانون مغایر با این بند نیستند؟

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است اگر به نظر برخی کارشناسان مشکلات گمرکی در این حوزه به وجود آمده، حل آن در حوزه اختیارات سازمان‌های منطقه آزاد نیست، چرا‌که تشکیلات سازمانی آنها با گمرک جمهوری اسلامی ایران متفاوت است و بر‌اساس قانون وظایف متفاوتی دارند.

افتخاری با اشاره به سیاست‌های اعمال شده در دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه اظهار کرد: در این کشورها شاهد اعمال معافیت‌ها و مزیت‌های به مراتب بیشتر هستیم که این مسئله موید جهان شمول بودن چنین سیاست‌هایی در تشویق سرمایه‌گذاران به خصوص در کشورهای در حال توسعه است.

وی با ذکر مثالی توضیح داد: در مناطق آزاد، کشور ترکیه معافیت دائمی شرکت‌های تولیدی و خدمات لجستیک از مالیات بر درآمد و معافیت کامل از مالیات بر ارزش افزوده حاکم است. در مناطق آزاد کشور گرجستان، معافیت کامل و دائمی کلیه فعالیت‌های این مناطق از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در مناطق آزاد کشور قزاقستان معافیت دائمی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده حاکم است.

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در منطقه آزاد بندر صلاصه عمان، معافیت دائمی مالیات بر درآمد و در منطقه آزاد جبل‌علی معافیت ۵۰ساله شرکت‌ها از مالیات بر درآمد وجود دارد که تمامی این موارد با نگاهی توسعه‌ای و تشویقی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شود.