صادرات کالای ایرانی از مجتمع بندری کاسپین به کشور چین در سال رونق تولید:

صادرات ۴۵۰TEUکانتینر تجاری از مسیر کریدور چین، قزاقستان، ایران (منطقه آزاد انزلی)

با تکمیل حلقه‌های زیرساختی ترانزیتی ریلی و لجستیکی و انعقاد توافقنامه‌های متعدد با کشورهای منطقه و همراهی نهادهای همکار دولتی، زمینه افزایش ترانزیت کالا از مسیر این منطقه فراهم خواهد شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه توسعه رویکرد صادرات‌محور مجتمع بندری کاسپین از طریق ارائه مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی متنوع به عنوان یک راهبرد توسط سازمان در دستورکار قرار دارد، اظهار داشت: با بارگیری تعداد ۶کشتی، بالغ بر ۴۵۰TEU کانتینر انواع مصالح ساختمانی، مواد غذایی، فرش، خشکبار، مواد پتروشیمی و ظروف از این مجتمع بندری به کشور چین صادر شده است.

امین افقی با بیان اینکه راه اندازی کریدور چین، قزاقستان، ایران با محوریت این منطقه، زمینه کاهش هزینه و مدت زمان ترانزیت کالا در مقایسه با مسیر تجاری موجود میان ایران و چین را فراهم نموده، افزود: توسعه ترانزیت کالا و کسب درآمدهای ارزی ناشی از آن برای منطقه و کشور و افزایش ظرفیت‌های صادراتی و حمایت از تولید کالای ایرانی از مهم‌ترین دلایل ایجاد کریدورهای جدید ترانزیتی از سوی سازمان منطقه آزاد بوده؛ موضوعی که با تکمیل حلقه‌های زیرساختی ترانزیتی ریلی و لجستیکی و انعقاد توافقنامه‌های تجاری با کشورهای منطقه و همراهی نهادهای همکار دولتی، زمینه افزایش ترانزیت کالا از مسیر این منطقه فراهم خواهد نمود.

عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اینکه با بهره‌گیری از مشوق‌ها، مزیت‌های رقابتی و معافیت‌های قانونی ارائه شده از سوی سازمان به فعالین اقتصادی، مجتمع بندری کاسپین را به یکی از مبادی اصلی تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور تبدیل شده افزود: تاکنون با ورود ۳۲کشتی، بالغ بر ۲۵۰۰‌TEU کانتینر کالاها و مواد اولیه مورد نیاز کشور را از مسیر این کریدور تجاری از کشور چین در مجتمع بندری کاسپین تخلیه شده است.

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه آبخور بالا، پسکرانه مناسب و احداث انبارهای مسقف و رو باز، مخازن و سیلوهای متنوع از ظرفیت‌ها و مزیت‌های این بندر می‌باشد، اضافه کرد: تاکنون ۹۲کشتی در مجتمع بندری کاسپین تخلیه و بارگیری شده که با اتصال مجتمع بندری کاسپین به خط ریل سراسری تا پایان سال آتی، زمینه اتصال بزرگترین بندر ایران در دریای خزر به بنادر بزرگ کشورمان در جنوب فراهم شده و منطقه آزاد انزلی با محوریت مجتمع بندری خود به محل تلاقی کریدور چین، قزاقستان، ایران با کریدور نستراک (شمال-‌جنوب) تبدیل می‌شود.