صدور مجوز واردات ۱۴۰میلیون دلار کالاهای مصرفی به مناطق آزاد از سوی گمرک

گمرک جمهوری اسلامی ایران مجوز واردات تا سقف ۱۴۰میلیون دلار از کالاهای گروه‌۴ را به مناطق آزاد صادر کرد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در نامه‌ای از اجرای مصوبه واردات گروه‌۴ کالایی تا سقف ۱۴۰میلیون دلار به مناطق آزاد خبر داد. در این بخشنامه آمده است:‌ نظر به ضرورت […]

گمرک جمهوری اسلامی ایران مجوز واردات تا سقف ۱۴۰میلیون دلار از کالاهای گروه‌۴ را به مناطق آزاد صادر کرد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در نامه‌ای از اجرای مصوبه واردات گروه‌۴ کالایی تا سقف ۱۴۰میلیون دلار به مناطق آزاد خبر داد.

در این بخشنامه آمده است:‌ نظر به ضرورت رفع مشکلات فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و تصمیمات متخذه در نشست مورخ‌۹۷.۱۱.۱۵ در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصاد دولت، بدینوسیله تصویر صورتجلسه مورخ‌۱۳۹۷.۱۱.۱۶ موضوع واردات کالاهای اولویت چهارم کالایی به مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی تا سقف ۱۴۰میلیون دلار که با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم و طی نامه شماره‌۲۵۸۶۳۱ مورخ‌۱۳۹۷.۱۱.۲۴ از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی با دستور و تاکید بر ضرورت رفع مشکلات فعالان اقتصادی صدرالاشاره به این سازمان و اصل گردیده است برای اجراء ابلاغ و اعلام می‌دارد بر اساس مصوبات جلسه مذکور، مقرر گردید:

۱- برای پیش‌ فاکتورهای جدید مناطق آزاد، چنانچه کالای وارده در گروه کالایی‌۴ و در لیست مجاز اعلامی وزارت صمت باشد، صرفا تا تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه سال‌۱۳۹۸، مجوز ثبت سفارش صادر شود. (مسئول اجرا: وزارت صمت).

۲- ثبت سفارش‌های موضوع بند فوق صرفا در صورت وجود قبض انبار قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵، می‌تواند به صورت بدون انتقال ارز انجام شود. مسئولیت کنترل تاریخ قبوض انبار بر عهده سازمان‌های مناطق آزاد خواهد بود (مسئول اجرا: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی).

۳- در مورد ثبت سفارش‌های بدون انتقال ارز مناطق ا زاد که پیش از تاریخ‌۱۳۹۷/۱۱/۱۵ صادر شده باشند و جزء کالاهای موضوع بند‌(۱) باشند امکان ویرایش، فراهم گردد. (مسئول اجرا: وزارت صمت).

۴- تا زمان استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد، رفع تعهد ثبت سفارشات مناطق آزاد، از طریق تایید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی انجام شود. (مسئولین اجرا: وزارت صمت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی).

۵- لیست ردیف تعرفه‌های مربوط به اقلام موضوع بند‌۱ فوق، توسط وزارت صمت تهیه و اعلام گردد. (مسئولین اجرا: وزارت صمت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی).

۶- مسئولیت کنترل سقف ارزش (تا سقف ۱۴۰میلیون دلار) ثبت سفارش‌های موضوع بندهای۱ و ۳ برعهده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد. (مسئول اجرا: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی).

مقتضی است گمرکات فوق‌الاشاره ضمن توجه به موضوعات فوق، ترتیبی اتخاذ نمایند تا مفاد صورتجلسه اشاره شده اجرایی گردد.