صنایع های‌تک در منطقه ویژه اقتصادی پیام توسعه می‌یابد

مدیر امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پس از بازدید از فرودگاه بین‌المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، آینده این منطقه را روشن و مثبت ارزیابی کرد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، جعفر آهنگران در حاشیه بازدید اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی و ویژه اقتصادی از منطقه ویژه […]

مدیر امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پس از بازدید از فرودگاه بین‌المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، آینده این منطقه را روشن و مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، جعفر آهنگران در حاشیه بازدید اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی و ویژه اقتصادی از منطقه ویژه اقتصادی پیام درباره تحولات ناشی از حضور مدیریت فعلی این منطقه گفت: از ابتدای شکل‌گیری منطقه ویژه اقتصادی پیام در سال‌۸۰ ما این انتظار را داشتیم که این منطقه با توجه به مزیت‌هایی که دارد به سرعت در مدار رونق قرار گیرد که خوشبختانه در این دو ساله اخیر این آرزو محقق شده و تحولات امیدبخش متعددی را در این منطقه شاهده هستیم.

آهنگران افزود: با برنامه‌ریزی دقیقی که در زمینه توسعه صنایع های‌تک، ICT و شرکت‌های دانش‌بنیان در منطقه ویژه اقتصادی پیام صورت گرفته است، قطعا در آینده شاهد حضور بیش از پیش این صنایع در منطقه ویژه اقتصادی پیام خواهیم بود.

مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به آینده روشن پیام گفت: مسلما در آینده‌ای نه چندان دور شاهد حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در منطقه ویژه اقتصادی پیام خواهیم بود و صنایعی در این منطقه مستقر خواهند شد که رونق و اشتغال ویژه‌ای را خلق می‌کنند.