صورت‌های مالی سال‌۹۷ سازمان منطقه آزاد ارس تایید شد

صورت‌های مالی منطقه آزاد ارس برای سال مالی منتهی به 29اسفندماه‌1397 مورد تایید کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی قرار گرفت.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از فرینا، کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد ارس) با حضور «علیرضا جعفری هرندی» معاون توسعه مدیریت، «محمدرضا عبدالرحیمی» معاون برنامه‌ریزی، «شعبان شاهکوهی» مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «محسن نریمان» مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس و اعضاء کارگروه تخصصی شورایعالی برگزار شد.

در این نشست، صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹اسفندماه‌۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد ارس مورد بررسی و تایید قرار گرفت.