صورت‌های مالی سال‌۹۷ سازمان منطقه آزاد ماکو تایید شد

صورت‌های مالی سازمان منطقه آزاد ماکو برای سال مالی منتهی به 29اسفندماه‌1397 مورد تایید کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی قرار گرفت.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از فرینا، کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد ماکو) با حضور «مجید صفدری» سرپرست معاونت توسعه مدیریت، «محمدرضا عبدالرحیمی» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، «جعفر آهنگران» سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، «شعبان شاهکوهی» مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو و «اعضاء کارگروه تخصصی شورایعالی» برگزار شد.

در این نشست، صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹اسفندماه‌۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد ماکو مورد بررسی و تایید قرار گرفت.