رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 82پروژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد:

ضرورت بازگشت مناطق آزاد به جایگاه اصلی خود در برنامه هفتم توسعه

با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از محل نهاد ریاست جمهوری، 82طرح صنعتی، عمرانی و کشاورزی در 5منطقه آزاد تجاری-صنعتی و 7منطقه ویژه اقتصادی کشور به صورت همزمان افتتاح شد.

به گزارش اهبار مناطق آزاد، افتتاح همزمان ۸۲طرح صنعتی، عمرانی و کشاورزی در ۵منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم، ارس، کیش، انزلی، ماکو و ۷منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، نمین، سهلان، بوشهر، لرستان، لامرد و بجنورد، با حضور ویدئوکنفرانسی دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور محترم و سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری‌-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در محل نهاد ریاست جنهوری افتتاح گردید.

این طرح‌ها شامل ۳۹طرح صنعتی، ۳۹طرح عمرانی و ۴طرح کشاورزی با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۱هزار میلیارد ریال (بخش دولتی و خصوصی) و اشتغال‌زایی بیش از ۸هزار نفر (مستقیم و غیرمستقیم) است.

رئیس‌جمهور در آیین این افتتاحیه‌ها اظهار داشت: آمار ۸هزار نفری در مجموع اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم خبر بسیار خوب و خوشحال‌کننده‌ای‌ است و مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه باید به جایگاه اصلی خود برگردند.