عضو هیئت مدیره منطقه ازاد قشم بیان داشت: ژیو پارک قشم باعث توسعه پایدار قشم است

عضو هیئت مدیره منطقه ازاد قشم دراولین نشست بین المللی و کارگاه آموزشی تخصصی توسعه ژئو پارک های جهانی یونسکو بیان داشت، ژئو پارک قشم باعث توسعه ی پایدار قشم است، وی همچنین گفت، ژئوپارک باعث مشارکت و مدیریت مردم و با توجه به قابلیت جذب گردشگر باعث توسعه ی اقتصادی این منطقه میشود که […]

عضو هیئت مدیره منطقه ازاد قشم دراولین نشست بین المللی و کارگاه آموزشی تخصصی توسعه ژئو پارک های جهانی یونسکو بیان داشت، ژئو پارک قشم باعث توسعه ی پایدار قشم است، وی همچنین گفت، ژئوپارک باعث مشارکت و مدیریت مردم و با توجه به قابلیت جذب گردشگر باعث توسعه ی اقتصادی این منطقه میشود که به معنای توسعه ی پایدار این منطقه است.

به گزارش مناطق آزاد؛ پروین فرشچی در اولین نشست بین المللی و کارگاه آموزشی تخصصی توسعه ژئو پارک های جهانی یونسکو گفت، معنای داشتن ژئو پارک در منطقه برای مردم یک منطقه به معنی شکوفایی فرهنگ و تجلیل از موهبت الهی است.

وی افزود، ژئوپارک باعث مشارکت و مدیریت مردم و با توجه به قابلیت جذب گردشگر باعث توسعه ی اقتصادی این منطقه می شود که به معنای توسعه ی پایدار این منطقه است.

عضو هیئت مدیره منطقه آزاد قشم در ادامه بیان داشت، باید از این پس به همت دفتر کمیسیون عالی یونسکو بتوانیم میزبان گردشگران و طبیعت گردان داخلی و خارجی باشیم.

وی تصریح کرد، پیرو ثبت جهانی ژئوپارک قشم باید منتظر اتفاق های خوبی در منطقه آزاد قشم باشیم.

فرشچی گفت، امیدواریم بتوانیم به عنوان نمونه ای برای مناطق دیگر خاورمیانه و غرب آسیا عمل کنیم.

وی افزود،برای تحقق این مهم خواست سیاسی و عزم ملی لازم بود و نقش مردم در آن بسیار پررنگ است که برای نمونه می توان به تغییر وضعیت این پارک در مدیریت و حفظ نگهداری ژئوپارک ها اشاره کرد.

فرشچی در پایان افزود، امروز را باید جشن گرفت چرا که ما از مسیر سختی عبور کردیم و به نتیجه ی مطلوبی رسیده ایم.