عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد: تسهیل شرایط تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاسیس یا ایجاد شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد. به گزارش مناطق آزاد، محمد حسن‌نژاد درباره تغییر شرایط تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد، اظهار داشت: تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد اقتصادی، بخش قابل توجهی از مشکلات در خصوص نقل و انتقال […]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاسیس یا ایجاد شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش مناطق آزاد، محمد حسن‌نژاد درباره تغییر شرایط تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد، اظهار داشت: تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد اقتصادی، بخش قابل توجهی از مشکلات در خصوص نقل و انتقال پول را حل می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بانک ارزی خارجی در کشور ایجاد شود، می تواند زمینه‌ساز رشد جذب سپرده‌های ارزی باشد، نباید فراموش کرد میزان قابل توجهی ارز خانگی در کشور وجود دارد که باید از انباشت آن جلوگیری شود.

نماینده مردم مرند در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به نقش تاسیس یا ایجاد شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد اقتصادی در تسهیل امور بانکی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در سفر به منطقه آزاد اقتصادی ارس مصوبهای برای تاسیس بانک خارجی در منطقه داشت.

حسن‌نژاد گفت: اقدامات دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای برداشتن شرط اعتبار ۱۵۰ میلیون یورویی برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد می‌تواند به توسعه اقتصادی  مناطق آزاد کمک کند و مورد حمایت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: یک بانک اوکراینی قرار است در منطقه آزاد اقتصادی ارس اقدام به تاسیس شعب بانکی کند.