دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت:

عملکرد مناطق ویژه اقتصادی در تولید و صادرات مثبت است

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به اینکه مناطق ویژه اقتصادی باید مظهر صادرات و تولید باشند، گفت: عملکرد مناطق ویژه اقتصادی مثبت و موثر بوده است.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک ظهر چهارشنبه (۴دی) در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، با اشاره به موقعیت جغرافیایی این فرودگاه و نزدیکی آن به پایتخت، اظهار داشت: باید برای شناسایی مناطق ویژه و آزاد تلاش شود.

او با تاکید بر لزوم ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت: کشورهای مختلف در این خصوص به صورت جدی تلاش می‌کنند.

مشاور رئیس جمهور افزود: ایجاد اکوسیستم‌های ویژه اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه به تجارت کمک شایانی می‌کند. در ۵۰سال اخیر توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و این حرکت ادامه دارد.

به گفته مرتضی بانک، حدود هزار و ۴۰۰منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در سال‌های اخیر در جهان ایجاد شده است؛ بسیاری از این مناطق در کشورهایی با اقتصاد آزاد ایجاد شده اند و این موضوع به کشورهای سوسیالیستی رابطه‌ای ندارد.

او با بیان اینکه به نظر می‌رسد در برداشت کلی ایران در این بخش از اقتصاد اقدامات مؤثری انجام داده است، گفت: عملکرد مناطق آزاد ویژه اقتصادی مثبت و موثر بوده است، اما به خوبی بیان نشده است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: هر یک از مناطق ویژه اقتصادی باید مظهر صادرات و تولید باشند و برنامه‌هایی که برای هر منطقه پیش‌بینی شده است، باید اجرایی شود.

مرتضی بانک گفت: اینکه مناطق آزاد ویژه اقتصادی به چه میزان عملکرد مناسبی داشته‌اند، باید به صورت کلی بررسی شود، اما مجموع اقدامات قابل عرضه است.