معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو خبر داد:

فراهم شدن امکان رفع تعهد ارزی برای کالاهای وارده به مناطق آزاد

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: برابر بخشنامه بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، امکان رفع تعهد ارزی برای کالاهای وارده به مناطق آزاد ازجمله منطقه آزاد ماکو فراهم شد.

به گزارش اخبار ازاد مناطق، ابراهیم جلیلی افزود: برای تعهدات ارزی از تاریخ یک فروردین‌۹۷، با صدور و ارائه پروانه گمرکی صادره توسط گمرکات مستقر در مناطق آزاد و یا با ارائه گواهی ورود کالا به مناطق آزاد صورت رفع تعهد ارزی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه برای تعهدات ارزی قبل از تاریخ مذکور، درصورت تامین ارز، تسویه ارزی با تنظیم و تکمیل فرم گواهی ورود کالا به منطقه آزاد انجام می‌شود، اظهار کرد: در صورت اخذ تسهیلات از حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی، تسویه ارزی مطابق دستورالعمل ابلاغی صورت می‌گیرد.

جلیلی افزود: سازمان منطقه آزاد نسبت به راه‌اندازی و نهایی کردن بهره‌برداری از سامانه امور گمرکی بومی‌سازی شده از طریق دبیرخانه اقدام می‌کنند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان تاکید کرد: قبل از انجام پروسه رفع تعهد ارزی، با تشکیل اظهارنامه گمرکی در سازمان هر منطقه و درج ارزش‌(tsc) نسبت به اخذ عوارض مصوب اقدام می‌شود.