فضای کسب و کار در مناطق آزاد پوینده است

? معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: فضای کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور پوینده و از یک شرایط بسیار مناسبی برخوردار است. ? به گزارش اخبار آزاد مناطق، اکبر افتخاری افزود: هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد افزایش و توسعه صادرات، […]

? معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: فضای کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور پوینده و از یک شرایط بسیار مناسبی برخوردار است.

? به گزارش اخبار آزاد مناطق، اکبر افتخاری افزود: هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور، بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی و موارد مشابه دیگر است.

? افتخاری گفت: ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل قابل توجهی در مناطق آزاد وجود دارد که هم می‌تواند بر اقتصاد کشور مفید واقع شود و هم برای سرمایه‌گذاران مسیر خوبی ایجاد کند.

? وی ضمن اشاره به اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد افزود: معافیت‌های مزبور منجر به توسعه سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی و همچنین اشتغال‌افزایی و رونق کسب و کار در مناطق مدنظر شده است.

? وی افزود: صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد طبق قانون فعلی ۲۰سال از پرداخت مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده معاف هستند.

? معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: جدا از این، فعالان اقتصادی در مناطق آزاد از شمول معافیت پرداخت عوارض گمرکی جهت ورود و خروج کالا برخوردارند.

? افتخاری افزود: خوشبختانه امروز بسترهای مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری، رونق صادرات، اشتغال‌افزایی، رشد اقتصادی و بسیاری موارد دیگر در مناطق آزاد فراهم شده است.